• slide-1

  • slide-1

  • Üdvözöljük!

    A Csernozjom Kft. honlapján természetvédelemmel és talajvédelemmel kapcsolatos információkat talál.

Távérzékelés

A műholdas felvételek, kézi, traktorra szerelhető szenzorok alkalmasak a növényről, talajról visszaverődött fény, különböző hullámhosszainak mérésére. A visszaverődő fény hullámhosszainak mennyiségéből következtetni lehet a tápanyag ellátottságára illetve növényzet egészségi állapotára.

A távérzékelés használatának legfőbb előnye, hogy nagy területről kevesebb munka és anyag-felhasználással biztosít a növényzet aktuális állapotáról számszerű adatokat a helyszíni mintavételezéssel szemben. 

 

A távérzékeléssel készített felvételek alkalmasak:

·         a mezőgazdasági területeken bekövetkező változások felmérésére,

·         hozam minőségi és mennyiségi értékelésére, terméshozam becslésére

·         talaj besorolására, térképezésére

·         a terület potenciáljának felmérésére

·         növénykultúra állapotának feltérképezésére, (gyomirtók és műtrágyák alkalmazásának értékelésére)

·         A távérzékelésből szerzett információk felhasználhatók műtrágyák és növényvédőszerek helyspecifikus alkalmazásához szükséges térképek elkészítéséhez.

·         gazdálkodási terv elkészítéséhez

 

Az ábra szemlélteti a mezőgazdasági monitoring során alkalmazott műholdas távérzékelési eljárást. A nap (A) elektromágneneses energiát sugároz (B) a növényekre (C). Az elektromágneses energia egy része a leveleken keresztül továbbhalad.  A műholdon lévő szenzor érzékeli a visszavert energiát (D). Ezután az adatok a földi állomásra továbbítódnak (E).  Az adatok elemzésre kerülnek (F) , majd megjelennek a térképen(G).

 

 

A cégcsoport további tagjai:

GEO-SIVO Kft.

GEO-SIVO Kft.

Környezetvédelmi tanácsadás, engedélyeztetés, műszeres mérés,  környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása, előzetes vizsgálatok, felülvizsgálatok elvégzése, jogi tanácsadás

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.