• slide-1

  • slide-1

  • Üdvözöljük!

    A Csernozjom Kft. honlapján természetvédelemmel és talajvédelemmel kapcsolatos információkat talál.

Tájvédelem

A környezettudomány egyik talán legnehezebben értelmezhető, legszubjektívabb részterülete a tájvédelem. A tájkutatás igen fiatal tudományág, amely számos kérdést vet fel táj fogalom értelmezése, objektivizálása érdekében. Mindaddig, míg a táj fogalma nem egyértelmű, addig a tájkarakter egyoldalú meghatározása, így a védendő táji értékek is igen szubjektív, nehezen védhető álláspontokat szülhetnek egy-egy emberi beavatkozás, környezethasználat megítélése során. Igen alapos, véleményünk szerint az egyik legjobb, bár a táj térbeliségét kevésbé hangsúlyozó tájdefiníciót fogalmaz meg Hortobágyi (1975): „A táj a természet által kialakított és a társadalmi igényeknek megfelelően átalakított földfelszín, a talaj, a víz, a növényzet, az állatvilág, az ember és az ember által létrehozott létesítmények együttes megjelenése, amely az állandó egymásra hatás következtében állandóan fejlődik és változik.”

 

 Szakértői munkáink során az alábbi tájökológiai alapelveket képviseljük: az ember, így az emberi tevékenység a táj egyik meghatározó tényezője, a Kárpát-medencében természeti táj szinte nem fordul elő. Hazánk területén elsősorban kultúr-, antropo-és természet-közeli tájak fordulnak elő.

 

 Mikor a táj értékelését, tájvédelmi elemzését kívánjuk elvégezni nem szabad megfeledkezni az Európai Táj Egyezmény definíciójáról, amely szerint: „Táj az ember által érzékelt terület, amelynek jellege természeti tényezők és/vagy emberi tevékenységek hatása és kölcsönhatása eredményeként alakult ki”. 2007. évi CXI. törvénynek a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről. Tehát a tájak az ember által érzékelt, részben az ember hatására kialakult területek, amelyek multifunkcionálisak, hiszen teret adnak az állat- és növényvilágnak, illetve az ember lakó és gazdasági (ipar, mezőgazdaság) igényeinek egyaránt.

 

 Tehát az emberi hatások a táj fejlődésében megkerülhetetlenek, egyes tájaknak a természetességi funkciókon túlmenően a gazdasági és társadalmi igényeket is ki kell szolgálniuk.

 

 A tájfejlődés során igen nehéz objektív szempontból is támadhatatlan kiinduló állapotot meghatározni, azonban egy-egy a tájban tervezett új beavatkozás megítéléshez erre feltétlenül szükség lenne.

 

 A tájkép védelme, tájesztétikai, tájvédelmi értékelések, valamint a táj funkcióinak, azok összhangjának, hangsúlyainak meghatározása rendkívül nehéz és összetett tervezői feladat. A tájvédelem problematikáját felismerve született az Európai Táj Egyezmény. A 2007. évi CXI. törvénynek a Firenzében, 2000. október 20-án kelezett, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről azonban végrehajtási rendelet a ma napig nem született, így a tájvédelmi szempontok érvényesítése, illetve egy-egy beruházás tájvédelmi szempontokra hivatkozva történő elutasítása igen nehezen kezelhető problémakör azonban bírósági joggyakorlati tapasztalataink alapján nem „reménytelen” vállalkozás a tájvédelmi szempontokra hivatkozással történő elutasító kérelmek felülvizsgálata.

A cégcsoport további tagjai:

GEO-SIVO Kft.

GEO-SIVO Kft.

Környezetvédelmi tanácsadás, engedélyeztetés, műszeres mérés,  környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása, előzetes vizsgálatok, felülvizsgálatok elvégzése, jogi tanácsadás

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.