• slide-1

  • slide-1

  • Üdvözöljük!

    A Csernozjom Kft. honlapján természetvédelemmel és talajvédelemmel kapcsolatos információkat talál.

Természetvédelem

Az ipari forradalommal az ember egyre jelentősebb módon kezdte használni a természeti erőforrásokat, a bioszféra túlzott használatával megjelent a környezetszennyezés, illetve természetes élőhelyek, életközösségek fokozatos visszaszorulása. Az ember korán felismerte, hogy a gazdasági fejlődés mellett a tiszta, természetes környezetre is szüksége van, a természeti erőforrások nem képesek korlátlanul megújulni, így annak védelmére figyelmet kell fordítani. A természetvédelem kezdetben az ember számára hasznos élőhelyek megóvása vagy a természet javaihoz való hozzáférés (pl. erdő és vadászati törvényekkel való) biztosítása volt. Ez a szemlélet, és élővilág-védelmi szabályozás azonban az emberi hatásokat nem volt képes „kordában tartani”, jelenleg a Földön a szárazföldek csupán 1 %-a tekinthető emberi hatástól mentes, természetes területnek. Az emberiség a 19. század hajnalán felismerte, hogy a természet maga természetességében történő megőrzését önállóan kell kezelni, a tájvédelmet, és élővilág védelmet magába foglaló természetvédelem önálló részt kell hogy kapjon a környezetvédelem tématerületén.

Az Európai Unióban a drámai mértékű természetpusztulás megállításának és a biológiai sokféleség megőrzésének érdekében több intézkedés is elfogadásra került.

A legfontosabb eszköz a Natura 2000 hálózat, amelynek létrehozásáról és a védelmi intézkedések rendszeréről két irányelv rendelkezik (EU Madárvédelmi Irányelv 79/409/EGK tanácsi irányelv; és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről, ún élőhely védelmi 92/43/EGK tanácsi irányelv).

A természetvédelmi tervezésnek, és élőhely védelemnek - igen leegyszerűsítve - két főbb irányzata különíthető el, a statikus és a dinamikus természetvédelem. A statikus természetvédelem alapgondolata, hogy a még fennmaradt természeti értékeket „szentély”-szerűen kell megóvni, az emberi jelenlét, hatások minimálisra csökkentésével. A dinamikus természetvédelmi felfogás szerint az ember a természet része, tájalkotó tényező, így a teljes kizárása nem feltétlenül kedvezne a természet közeli állapotban fennmaradt kultúrtájak állat és növényfajainak megőrzésének. Álláspontunk alapján Kárpát-medencében így Magyarországon „ősi” természeti táj nem marad fent, a Kárpát-medence kedvező természeti adottságai miatt mindig lakott volt, az ember a természeti tájat kultúrtájjá formálta át, a táj szerves része az ember. Így élővilágvédelmi, tájvédelmi értékelések, vagy Natura hatásbecslés során sem szabad az emberi hatásokat figyelmen kívül hagyni, a tervezett beruházások környezeti és természeti hatásainak mérséklése, a természetes élőhelyek zavarástól való védelmét és a beruházások kedvezőtlen hatásait kell összhangba hozni, a párbeszédet nélkülöző tiltás helyett.

A cégcsoport további tagjai:

GEO-SIVO Kft.

GEO-SIVO Kft.

Környezetvédelmi tanácsadás, engedélyeztetés, műszeres mérés,  környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása, előzetes vizsgálatok, felülvizsgálatok elvégzése, jogi tanácsadás

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.