• slide-1

 • slide-1

 • Üdvözöljük!

  A Csernozjom Kft. honlapján természetvédelemmel és talajvédelemmel kapcsolatos információkat talál.

Humuszmentés

Humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv, humuszgazdálkodási terv

Gyakran hangoztatjuk, hogy a talaj hazánk egyik legfontosabb természeti erőforrása. A talaj természeti erőforrás jellegét elsősorban a mezőgazdasági termelésre való alkalmassága szempontjából szoktuk értelmezni, és innen közelítve a humusztartalom (szervesanyag tartalma) az egyik legmeghatározóbb talaj tulajdonság. Humusz nélkül nem talaj a talaj, a humuszos réteg a talaj termékenységének a záloga. Az emberi tevékenységek (urbanizáció, vonalas infrastruktúra építés, stb.) hatására a humuszos termőréteg folyamatosan csökken. Csökken a humuszos réteg vagy a humuszos szint vastagsága, és csökken a humusztartalma is. Ezért fontos, hogy a talajtermékenységet leginkább befolyásoló humuszos talajréteg humuszmentési munkálatok keretében mentésre, de legalább értékelésre kerüljön. Fontos, hogy a humuszos talajrétegek termékenységi tulajdionságait értékként akkor is megőrizzük, ha kisebb-nagyobb emberi beavatkozás történik (beépítés, lebetonozás, leburkolás, bányagödörbe vagy egyéb mélyedésbe történő feltöltése). A humuszos talajréteg mentésének szükségességét támasztja alá, hogy hazánkban az elmúlt 20 évben közel Csongrád megyényi (4,3 km2) termőtalaj felület került művelésből kivonásra, lefedésre, leburkolásra.

Ennek megfelelően szükség van a humuszos talajréteg mentésére, humuszmentésre, amennyiben az a terület, ahol az építkezés, beruházás történik, az nagyobb 400m2-nél, vagy 500 m-nél hossza vonalas létesítményt érint (földkábel, csatorna, kerékpárút, stb.), és a humusztartalom meghaladja az 1 %-ot. Ez azt jelenti, hogy ha valaki egy 450m2-es mezőgazdasági hasznosításban álló ingatlanon kíván építkezni, akkor is szükség van a humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi tervre, függetlenül attól, hogy maga az épület csak 100–200m2-es lesz.

A művelésből történő kivonás, a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyeztetése abban az esetben is szükséges, ha a terület zártkerti ingatlanként nyilvántartott, azonban a területen található zártkerti ingatlanok nem az eredeti céljuknak megfelelően, hanem lakóingatlanként, üdülőként használtak, illetve a terület ténylegesen nem áll mezőgazdasági művelés alatt. A termőföldet más célra használni főszabály szerint csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet. Ennek megfelelően a máscélú hasznosítást megalapozó talajvédelmi tervet a településhez tartozó Járási Hivatal Földhivatali Osztályába kell benyújtani.

A benyújtandó kérelemhez az alábbiakat minden esetben mellékelni kell:

 • az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott 30 napnál nem régebbi hiteles szemlemásolatot, amelyen egyértelmű jelzéssel ábrázolni kell a más célú hasznosításra tervezett területet, valamint az ehhez tartozó területszámítást, [kivéve, ha a kérelem kizárólag az érintett földrészlet vagy földrészletek teljes területére vonatkozik];
 • a humuszos termőréteg mentéséhez szükséges talajvédelmi tervet, ha a kérelemben megjelölt igénybevétel 400 m2-t meghaladó területigényű beruházás megvalósítására irányul;
 • az illetékes hegyközség hozzájárulását, ha a kérelem a borszőlő termőhelyi kataszterébe tartozó területet érint;
 • ha a Földforgalmi törvény (2013. évi CXXII. tv.) alapján a tulajdonos vállalta, hogy a tulajdonszerzéstől számított 5 éven belül a termőföldet más célra nem hasznosítja, a tulajdonszerzés alapjául szolgáló okirat másolatát.

A humuszvagyont azonban nem csupán menteni kell, az azzal való gazdálkodást is tervezni értékelni szükséges. Humuszgazdálkodási terv  a korábban készített humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi tervben rögzített humuszvagyon újbóli hasznosítása, vagy más területen történő hasznosítása esetén szükséges. Humuszgazdálkodási tervezés során meghatározzuk a mentett humuszvagyon mezőgazdasági területen történő elhelyezésének módját, vagy más mezőgazdasági területen történő hasznosításának lehetőségeit. A humuszgazdálkodási tervezés eljárásrendje, tartalmi követelményei megegyeznek a humuszmentési terv tartalmi követelményeivel.

Mikor nincs szükség a humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi tervre?

Természetesen nincs értelme a humuszos talajréteg mindenáron történő mentésének, hiszen előfordulhat, hogy rontunk a helyzeten, ha túlságosan ragaszkodunk a humuszos talajréteg eltávolításához, és máshol történő felhasználásához. Ilyen esetek, ha :

 • a humuszos talajréteg vastagsága nem éri el a 20 cm-t;
 • a humusztartalom nem éri el az 1%-ot;
 • a fizikai vagy a kémiai tulajdonságok erős szélsőséget mutatnak (pl. sok kavics van a humuszos talajrétegben vagy annak a pH-ja szélsőséges stb.).

Ezen esetekben is talajvédelmi terv készítése indokolt, mivel dokumentálni kell a fenti talajállapotokat, azonban talajrétegek erőgéppel történő mozgatása nem indokolt.

 

Talajvédelmi tervre vonatkozó ajánlatunkért keressen minket elérhetőségeinken.

A cégcsoport további tagjai:

GEO-SIVO Kft.

GEO-SIVO Kft.

Környezetvédelmi tanácsadás, engedélyeztetés, műszeres mérés,  környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása, előzetes vizsgálatok, felülvizsgálatok elvégzése, jogi tanácsadás

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.

 

Popup B Widget

Lorem ipsum dolor sit amet sectetur elit Donec sit amet nibh dolor vivamus non arcu sanctus est penatibus et magnis dis parturient montes consectetur eleifend tempus. Cum sociis natoque penatibus et magnis orem ipsum dolor sit amet sectetur adipiscing elit

×